براي بازديد از سايت فرهنگ حتماً از مرورگر موزيلا يا گوگل كروم استفاده نماييد.


 


 

  


 
 


  


  


  

 

 
   


   


 

 


 
  

 


 

 

 

محمد ق  


محمد قورچي بيگي     غزاله قورچي بيگي

آدرس : كرج - پل آزادگان - بلوار امام رضا (ع) - خيابان اردلان يك - دبستان فرهنگ 1
تلفن : 026-32504741-32532551
آدرس رايانامه : school farhangkaraj ir
شماره اختصاصي پيامك : 30004363552050
آدرس : کرج - پل آزادگان - بلوار امام رضا (ع) - خیابان اردلان یک - دبستان فرهنگ 1
تلفن : 026-32504741-32532551
آدرس رايانامه : school farhangkaraj ir
شماره اختصاصی پيامک : 30004363552050